Hovslagare

Kliniken har ett samarbete med hovslagare Marcus Michels.

Målsättningen är att förbättra behandlingen vid akuta och kroniska hovproblem i samband med skador i hästens rörelseapparat, t ex vid hälta, fång, hovböld, strålbenshälta, hornspricka.

För att erhålla ett bra resultat krävs ett samarbete mellan de som är delaktiga i hästens behandling, som ägare, veterinär, vår hovslagare på kliniken och ordinarie hovslagare.

Normalskoning kan inte att erbjudas på kliniken. Vår hovslagare kommer endast att utföra sjukdomsrelaterade åtgärder.