Kiropraktik

Det är vanligt att hästen någon gång under sin livstid får problem med sina leder och muskler. Störd funktion i leder och muskler påverkar kommunikationen med nervsystemet och följden kan ofta bli försämrat rörelsemönster, smärta och förändrat beteende. Den kiropraktiska behandlingen är mycket effektiv för att återställa normal funktion i rörelseorganen samt att ge akut smärtlindring. Kiropraktik kombinerat med riktad träning skapar goda förutsättningar för att få bukt med mer långvariga och återkommande problem.

En kiropraktor arbetar för att återställa normal funktion i rörelseorganen.

Emilia Sanders är certifierad av samt medlem i the International Veterinary Chiropractic Association (IVCA). Förbundet strävar efter att hålla en hög kunskapsnivå inom veterinärmedicinskt inriktad kiropraktik bland medlemmarna genom krav på kontinuerlig vidareutbildning samt genom att utföra kvalitetsgranskning av de av förbundet godkända skolorna.