Laboratorium

I vårt laboratorium har vi möjlighet att analysera blod och urin, odla bakterier samt titta i mikroskop. Vid behov av analysmetoder som vi inte har på kliniken skickar vi proverna för analys vid ett större laboratorium.