Röntgen och ultraljud

Med hjälp av röntgen kan vi diagnosticera problem och normalvariationer i skelett, leder och munhåla.  Vid röntgen ger vi din häst en lägre dos lugnande. Detta för att undersökningen ska vara säker och för att bilderna ska bli bra.

Tänk på att du måste vara minst 18 år och ej gravid för att vara med vid röntgenundersökning. Om du bokat tid för röntgenundersökning är det bra om ni är två personer som hjälper till vid undersökningen.

Med ultraljud kan vi utföra gynekologisk undersökning på ditt sto i samband med dräktighet. Vi använder även ultraljudet som en del i diagnosticering av ligament- och senskador samt vid problem i mag-tarmkanalen.