Tandvård

Vi har veterinärer med specialkompetens inom hästtandvård, som utför grundliga undersökningar av hästens munhåla och tandstatus. Även om inget problem misstänks är en årlig undersökning att rekommendera.

Vi ger vid behov hästen lugnande före undersökningen, vilket ger förutsättningar för en noggrann genomgång av munhålan. Om man misstänker att hästen har infektioner i tandrötterna eller andra problem har vi möjlighet att röntga.

Vi tar bort vargtänder under lokalbedövning och allmän sedering.