GDPR

När ni registrerar er hos oss och när vi skapar en journal på ert djur så ger ni automatiskt samtycke till att vi lagrar era personuppgifter.

Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en specifik person, t ex namn, personnummer, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress och ditt djurs ID-nummer.

Era uppgifter används när vi skriver ut e-recept, skickar provsvar, vid hantering av betalning/fakturering samt bokföring. Om ni vill att vi gör en direktreglering med ert försäkringsbolag i samband med ett besök eller om ert försäkringsbolag ber om en journalkopia så följer personuppgifterna med. Uppgifterna följer också med om en journalkopia skickas till en annan veterinär/remissinstans, men skickas inte eller ges inte ut till någon annan tredje part utan ert tillstånd.

Vi hanterar era personuppgifter enligt förordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Enligt lag är vi skyldiga att journalföra alla besök samt spara dessa i 5 år efter patientens senaste besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som kräver att uppgifter sparas i 7 år. Radering av personuppgifter kopplade till journal och bokföring sker efter 7 år.

Ni kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om er eller be om rättelse av felaktiga personuppgifter.